O nás

Život trochu jinak je spolkem, který vznikl v září 2009 v návaznosti na předchozí činnost neformální skupiny mladých lidí pod stejným označením. Na našich akcích se účastníkům snažíme nabídnout prostor k jejich všestrannému rozvoji - většinou pracujeme s metodou zážitkové pedagogiky.

Pořádáme řadu různě zaměřených zážitkových kurzů, turistických či jinak pojatých akcí. Naše nabídka je otevřena i lidem s postižením. Integraci vnímáme jako vzájemné obohacení všech účastníků prostřednictvím společně stráveného času a zážitků.

Naše akce jsou o:

... zážitcích
... seberozvoji
... poznávání
... těch druhých
... aktuálních tématech
... výzvách
... i zábavě