Lektoři

Jíťa

Jíťa

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od
roku 2018.

Odbornost:
Speciální pedagogika – andragogika (UPOL), KOMPAS a řada dalších speciálně pedagogických a pedagogických kurzů a seminářů (jako třeba Arteterapie pro osoby s postižením).

Zkušenosti:
Vedoucí na táborech pro děti s těžkým zrakovým postižením, přednášky o ŽTJ pro studenty na vysoké škole.

O mně:
Některé děti
z tábora mi říkají Jahůdko. Mám ráda zvířata, přírodu, dobrovolnictví a kreativní práci. Také ráda objevuji nové věci, třeba kurzy a občas na mě lidi narazí, že máchám rukama kolem sebe a znakuji si pro sebe.

Marky

Marky

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od roku 2020.

Odbornost:
Za pár měsíců ze mě snad bude bakalář ze speciální pedagogiky - andragogiky, odbornost psychopedie a tyflopedie (Pdf UP). Dále certifikát z předmětu ITEP - Aktivizační metody v tyflopedické intervenci a kurz doprovázení klienta na veřejnosti.

Zkušenosti:
Vedoucí na táboře pro děti s těžkým zrakovým postižením v roce 2020.

O mně:
Jsem kreativní, ráda zkouším nové věci a pracuji s neběžnými lidmi.

Suky

Suky

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od jeho vzniku.

Odbornost:
Sociální pedagogika a volný čas (PdF MU), Rekvalifikační výcvik v oblasti zážitkové pedagogiky (PŠL), Cílená zpětná vazba (UŽ), Rituál jako prostředek v zážitkové pedagogice (PŠL), řada dalších seminářů a kurzů v oblastech práce se skupinou, vedení lidí, příprava a vedení volnočasových aktivit.

Zkušenosti:
Vedl jsem několik autorských zážitkových kurzů pro dospělé, autor vzdělávacího kurzu KOMPAS o zážitkové pedagogice a tvorbě autorských her, několik let jsem dělal vedoucího na dětských táborech.

O mně:
Pracuji v IT, věnuji se fotografování, rád řeším problémy a baví mě věci dělat jinak, než je zvykem.

Šarlota

Šarlota

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od
roku 2020.

Odbornost:
CZMTA - Kurz muzikoterapie, Life Support - Kurz první pomoci u akutních stavů

Zkušenosti:
V roce 2020 jsem byla chatičkovou vedoucí na letním táboře pro děti s postižením zraku, což mi otevřelo spoustu příležitostí k poznání nových lidí a hlavně mě těšilo být dětem k ruce, učit je prostorové orientaci po tábořišti a pomáhat jim k tomu, aby se nebáli být samostatné a leckdy vyzkoušely v bezpečném prostředí tábora své vlastní limity. V roce 2021 jsem již byla členkou programového týmu tábora. Mezi lety 2011 až 2015 jsem jezdila jako oddílová vedoucí na skautské tábory.

O mně:
V současné době jsem vedoucí služby Návštěvy POTMĚ, jež zajišťuje aktivizační programy pro seniory a pracuji jako přepisovatelka mluvené řeči pro osoby s postižením sluchu. Ráda cestuji a poznávám nová místa, věci a lidi.

Borůvka

Borůvka

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od roku 2018.

Odbornost:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (UPOL), Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (UPOL), Speciální pedagog (Za Sklem), osobní asistentka (SPOLU Olomouc), kurzy a semináře zaměřené na expresivní terapie, terapie s účastí zvířete, aktivizační metody a další oblasti.

Zkušenosti:
Vedoucí na táborech pro děti s těžkým zrakovým postižením, přednášky o ŽTJ pro studenty na vysoké škole.

O mně:
Jeden z mých životních cílů je vlastnit skunka jako domácího mazlíčka.

Vojta

Vojta

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od jeho vzniku.

Odbornost:
Kurz instruktora a kurz oddílového vedoucího (PS Kostka), Komunikace v konfliktních situacích (NVC Brno).

Zkušenosti:
Byl jsem členem programového týmu na několika zážitkových kurzech pro dospělé, později také na táborech pro zrakově postižené děti, prezentoval jsem ŽTJ v médiích a na vysokých školách.

O mně:
Jsem nevidomý, pracuju jako programátor, hraju futsal pro nevidomé, baví mě vše kolem počítačů a čtení.