Lektoři

Alžběta

Alžběta

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od roku 2021.

Odbornost:
Jsem absolventka oboru Ortoptika (LF MU) a nyní studuji Speciální pedagogiku (Oftalmopedii, PdF MU). Kurzy: Asistent pedagoga, Zdravotník zotavovacích akcí.

Zkušenosti:
Jako chatičková vedoucí jsem se zúčastnila tábora v roce 2021 a pobytu 2022. Od roku 2015 pracuji s dětmi v oddíle jako vedoucí na schůzkách, akcích i táborech.

O mně:
Spoustu času (v práci v ortoptické ambulanci, i mimo ni) trávím s dětmi. Charakteristický je pro mě můj neustálý velký úsměv.

Bea

Bea

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
ŽTJ se aktivně jako lektor věnuji od roku 2021.

Odbornost:
Life Support - Kurz první pomoci, proškolení v muzikoterapii, student sociálně správní činnosti se zaměřením na práci s lidmi staršího i mladšího věku.

Zkušenosti:
Vedoucí na  táborech pro děti s těžkým zrakovým postižením, prošla jsem praxemi jako aktivizační pracovnice s osoby staršího věku a osoby s degenerativním onemocněním.

O mně:
Mám ráda dobrovolnictví a práci s dětmi. Jsem kreativní a mám ráda přírodu, zvířata. Zkouším nové věci, zajímají mě knihy a hudba.

Gabča

Gabča

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od roku 2021.

Odbornost:
Life Support - kurz první pomoci, proškolení v muzikoterapii a student Sociálněsprávní činnost se zaměřením na práci s dětmi a lidmi staršího věku.

Zkušenosti:
Vedoucí na táborech pro děti s těžkým zrakovým postižením. Též jsem prošla praxemi jako aktivizační pracovnice s lidmi staršího věku a s lidmi s degenerativním onemocněním.

O mně:
Práce s lidmi jakéhokoliv věku mě baví. Mám ráda hudbu, filmy a hlavně knihy, v oblibě mám zvířata, obzvlášť psy.

Jíťa

Jíťa

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od roku 2018.

Odbornost:
Speciální pedagogika – andragogika (UPOL), KOMPAS a řada dalších speciálně pedagogických a pedagogických kurzů a seminářů (jako třeba Arteterapie pro osoby s postižením).

Zkušenosti:
Vedoucí na  táborech pro děti s těžkým zrakovým postižením, přednášky o ŽTJ pro studenty na vysoké škole.

O mně:
Některé děti z tábora mi říkají Jahůdko. Mám ráda zvířata, přírodu, dobrovolnictví a kreativní práci. Také ráda objevuji nové věci, třeba kurzy a občas na mě lidi narazí, že máchám rukama kolem sebe a znakuji si pro sebe.

Marky

Marky

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od roku 2020.

Odbornost:
Absoventka oboru Speciální pedagogika - Andragogika se zaměřením na tyflopedii a psychopedii (Pdf UP), současně studuji Mgr. program Muzikoterapie (Pdf UP). Prošla jsem Kurzem pro hlavní vedoucí dětských táborů (AVVA), Základy znakového jazyka (OUN) a dalšími kurzy z oboru speciální pedagogiky a sociální práce.

Zkušenosti:
Vedoucí na táboře pro děti s těžkým zrakovým postižením v roce 2020, zástupkyně hlavního vedoucího na tyflopobytu v roce 2021. Kromě činnosti v ŽTJ jsem dlouholetou osobní asistentkou ve SPOLU Olomouc a mám zkušenosti s prácí s dospělými lidmi s mentálním i zrakovým postižením stejně jako se seniory s demencí.

O mně:
Jsem kreativní, ráda zkouším nové věci a pracuji s neběžnými lidmi. Zajímám se o speciální pedagogiku, duševní zdraví a LGBT práva.

Mirek

Mirek

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od roku 2014.

Odbornost:
Kurz Cílená zpětná vazba pod vedením Evy Reitmayerové.

Zkušenosti:
4x lektor na zážitkovém kurzu pro dospělé, 3x lektor na vzdělávacím kurzu zážitkové pedagogiky (KOMPAS), 3x vedoucí na táboře pro děti s těžkým zrakovým postižením.

O mně:
Programátor a hráč počítačových her, herec a trenér improvizačního divadla.

Ondra

Ondra

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
V ŽTJ dělám instruktora od roku 2021 a mám za sebou i zkušenosti z jiných akcí.

Odbornost:
Co se týče odbornosti, žádné vzdělání v oboru nemám, ale snažím se jednat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Zkušenosti:
Instruktor na táboře pro děti s těžkým zrakovým postižením - 2021 a 2022.

O mně:
Mezi mé hlavní zájmy patří primárně hudba a technologie.

Suky

Suky

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od jeho vzniku.

Odbornost:
Sociální pedagogika a volný čas (PdF MU), Rekvalifikační výcvik v oblasti zážitkové pedagogiky (PŠL), Cílená zpětná vazba (UŽ), Rituál jako prostředek v zážitkové pedagogice (PŠL), řada dalších seminářů a kurzů v oblastech práce se skupinou, vedení lidí, příprava a vedení volnočasových aktivit.

Zkušenosti:
Vedl jsem několik autorských zážitkových kurzů pro dospělé, autor vzdělávacího kurzu KOMPAS o zážitkové pedagogice a tvorbě autorských her, několik let jsem dělal vedoucího na dětských táborech.

O mně:
Pracuji v IT, věnuji se fotografování, rád řeším problémy a baví mě věci dělat jinak, než je zvykem. 

Šarlota

Šarlota

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od roku 2020.

Odbornost:
CZMTA - Kurz muzikoterapie, Life Support - Kurz první pomoci u akutních stavů

Zkušenosti:
V roce 2020 jsem byla chatičkovou vedoucí na letním táboře pro děti s postižením zraku, což mi otevřelo spoustu příležitostí k poznání nových lidí a hlavně mě těšilo být dětem k ruce, učit je prostorové orientaci po tábořišti a pomáhat jim k tomu, aby se nebáli být samostatné a leckdy vyzkoušely v bezpečném prostředí tábora své vlastní limity. V roce 2021 jsem již byla členkou programového týmu tábora. Mezi lety 2011 až 2015 jsem jezdila jako oddílová vedoucí na skautské tábory.

O mně:
V současné době jsem vedoucí služby Návštěvy POTMĚ, jež zajišťuje aktivizační programy pro seniory a pracuji jako přepisovatelka mluvené řeči pro osoby s postižením sluchu. Ráda cestuji a poznávám nová místa, věci a lidi.

Viktor

Viktor

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Se ŽTJ jsem začal spolupracovat od května letošního roku, tedy května 2022 a v srpnu jsem se stal jejím příznivcem.

Odbornost:
Momentálně studuji maturitní obor Sociální činnost.

Zkušenosti:
Zkušenosti z táborů jako takových nemám mnoho, avšak díky svému studiu na škole pro zrakově (i jinak zdravotně) postižené a i díky zaměření mého středoškolského studia mám zkušenosti s prací s postiženými lidmi.

O mně:
Mám rád přírodu (hlavně tu českou) a proto jsem se rozhodl, že jednou půjdu z nejvýchodnějšího bodu republiky až na ten nejzápadnější. Mimochodem mám radši kočky než psy.

Vojta

Vojta

Jak dlouho jsem v ŽTJ?
Od jeho vzniku.

Odbornost:
Kurz instruktora a kurz oddílového vedoucího (PS Kostka), Komunikace v konfliktních situacích (NVC Brno), Kurz hlavního vedoucího tábora.

Zkušenosti:
Byl jsem členem programového týmu na několika zážitkových kurzech pro dospělé, později také na táborech pro zrakově postižené děti, prezentoval jsem ŽTJ v médiích a na vysokých školách.

O mně:
Jsem nevidomý, pracuju jako programátor, hraju futsal pro nevidomé, baví mě vše kolem počítačů a čtení.