Praktické informace

Pro koho je pobyt určen


Pobyt je určen pro děti s těžkým zrakovým postižením zhruba ve věku 12 až 18 let, ale individuálně posoudíme vhodnost pobytu pro každého zájemce. Pobyt má především aktivizační charakter, což znamená, že je náročnější, než dříve pořádané tábory. Je vhodný pro děti, které chtějí pracovat na své soběstačnosti, sebeobsluze, prostorové orientaci a dalších oblastech.

Abychom zajistili co možná největší možnost aktivizace, je počet míst omezen na maximálně 12 účastníků. Naším záměrem je pro děti vytvořit přátelský kolektiv, ve kterém se všichni účastníci budou navzájem znát.

Aby byl pro vaše dítě pobyt přínosem zvažte následující body:

  1. Je vaše dítě schopno komunikace i s pro něj cizím člověkem? Bohužel je pro nás obtížné pracovat s dítětem, které nám není schopno sdělit své potřeby a nedokážeme je ani odhadnout, jelikož vaše dítě neznáme tak dobře jako vy.

  2. Zvládá vaše dítě běžnou sebeobsluhu? Naši vedoucí nejsou osobními asistenty. Dítě by mělo mít základní hygienické návyky, umět stolovat a samo se oblékat. Vedoucí mohou dítěti dopomoct s drobnými nedostatky jako je zavazování tkaniček. Zároveň budeme vaše dítě na pobytě vést ke zvládání úkonů, ve kterých má mezery.

  3. Je vaše dítě schopno samostatného pohybu a orientace v novém prostředí? Děti budou na pobytu vedeny k samostatnému pohybu v budově i po vytyčených trasách v areálu základny. Základna není bezbariérová, a proto na pobyt nemůže být přijato dítě s těžkým tělesným postižením.

  4. Chce se vaše dítě samo rozvíjet? Motivace dítěte je pro nás vůbec nejdůležitější. Součástí programu budou náročné aktivity, jejichž cílem je Vaše dítě posunout. Aktivity budou probíhat v kontrolovaném prostředí. Při některých z nich si dítě může sáhnout na hranice svých možností. V případě, že vaše dítě hledá spíše zábavný program, rádi vám nabídne alternativy v podobě víkendovek.


Pobyt není určen pro děti s kombinovanými vadami (především mentální postižení nebo PAS).


Jak se na pobyt přihlásit

Přihlásit dítě na náš pobyt je velice jednoduché. Stačí jen vyplnit přihlášku. My se vám poté ozveme s dalšími informacemi.

Praktické informace ve smyslu, co si vzít s sebou, příjezd / odjezd, přesný čas a místo začátku pobytu apod., pošleme až závazně přihlášeným účastníkům.

Cena

Dotovaná výše účastnického poplatku je 4 000 Kč, reálná cena pobytu je však několikanásobně vyšší. Pokud byste měli zájem výši poplatku ještě snížit, můžete se zkusit obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu – některé poskytují jednorázový příspěvek na dětské tábory ve výši 1 000 Kč. V případě zájmu můžeme rovněž nabídnout rozložení účastnického poplatku do více splátek.

O způsobu platby účastnického poplatku Vás budeme informovat.

Storno podmínky

Při odhlášení řádně přihlášeného dítěte do 19. 6. 2022 jsme nuceni účtovat storno poplatek ve výši 1 500 Kč na úhradu již vynaložených nákladů. Při pozdějším odhlášení je výše storno poplatku 2 000 Kč.

Doprava

Doprava na pobyt je individuální. Výhodou je, že si budete moci prohlédnout budovu základny i okolí, podívat se, kde budou Vaše děti ubytovány, seznámit se osobně s hlavním vedoucím, zdravotnicí i ostatním personálem.

Stravování

Bude zajištěno 5x denně. V případě, že Vaše dítě má nějaké specifické stravovací potřeby, nás prosím kontaktujte – domluvíme se na podrobnostech.

Vedoucí


  • Hlavní vedoucí a asistent hlavního vedoucího - lidé, kteří s vámi budou komunikovat ohledně všeho dění před pobytem a po pobytu.

  • Programoví vedoucí - osoby, které připravují ve spolupráci s peer vedoucími program. Zodpovídají i za realizaci programu na místě. Díky svým zkušenostem programy připravují přímo pro námi vybranou skupinu.

  • Peer vedoucí - bývalý účastnící akcí pořádaných naší organizací. Jedná se o chlapce a dívky ve věku patnáct let a výš. Jejich úkolem je především radit dětem v ohledu zvládání samostatnosti, motivovat děti k vlastní aktivizaci a být jim oporou.

  • Pokojoví vedoucí - osoby starající se o bezpečí dětí během programu i mimo něj. Jeden vedoucí má na starost maximálně dvě děti. Vedoucím se může stát kdokoliv, kdo dovršil osmnácti let a doložil potvrzení o psychické a fyzické způsobilosti pro práci s dětmi.

  • Zdravotník - osoba, která zajišťuje zdravotní péči o děti i vedoucí po celou dobu pobytu.

  • Kuchařský tým - dvojice se zkušeností přípravy jídel pro velkou skupinu a schopností přizpůsobit jídelníček i speciálním stravovacím potřebám.