Praktické informace

Na co je tábor zaměřen

Náš tábor je především o samostatnosti. Nejen té praktické (orientaci či sebeobsluze), ale především o samostatnosti "vnitřní" - chceme děti vést k tomu, aby samy chtěly být samostatné a pomoct jim nalézt vnitřní zdroje k tomu, aby svou samostatnost aktivně rozvíjely i v běžném životě.

Metoda zážitkové pedagogiky

Na táboře budeme pracovat s metodou zážitkové pedagogiky, která vychází z jednoduché myšlenky, že nejefektivnější způsob "učení se" by měl vycházet z toho, co skutečně děláme.

Chceme, aby si děti tábor užily, zároven však vnímáme jako důležité, aby je táborové hry i něco naučily, otevíraly důležitá aktuální témata a rozšiřovaly jejich znalosti, dovednosti a postoje.

Pro koho je tábor určen

Tábor je určen pro děti s těžkým zrakovým postižením zhruba ve věku 12+ let, ale individuálně posoudíme vhodnost tábora pro každého zájemce.


Aby byl pro vaše dítě tábor přínosem zvažte následující body:

  1. Je vaše dítě schopno komunikace i s pro něj cizím člověkem? Bohužel je pro nás obtížné pracovat s dítětem, které nám není schopno sdělit své potřeby a nedokážeme je ani odhadnout, jelikož vaše dítě neznáme tak dobře jako vy.

  2. Zvládá vaše dítě běžnou sebeobsluhu? Naši vedoucí nejsou osobními asistenty. Dítě by mělo mít základní hygienické návyky, umět stolovat a samo se oblékat. Vedoucí mohou dítěti dopomoct s drobnými nedostatky jako je zavazování tkaniček. Zároveň budeme vaše dítě na pobytě vést ke zvládání úkonů, ve kterých má mezery.

  3. Je vaše dítě schopno samostatného pohybu a orientace v novém prostředí? Děti budou na pobytu vedeny k samostatnému pohybu v budově i po vytyčených trasách v areálu základny. Základna není bezbariérová, a proto na pobyt nemůže být přijato dítě s těžkým tělesným postižením.

  4. Chce se vaše dítě samo rozvíjet? Motivace dítěte je pro nás vůbec nejdůležitější. Součástí programu budou náročné aktivity, jejichž cílem je Vaše dítě posunout. Aktivity budou probíhat v kontrolovaném prostředí. Při některých z nich si dítě může sáhnout na hranice svých možností. V případě, že vaše dítě hledá spíše zábavný program, rádi vám nabídneme alternativy v podobě víkendovek.


Tábor není určen pro děti s kombinovanými vadami (například mentální postižení nebo PAS).


Jak se na tábor přihlásit

Přihlásit dítě na náš tábor je velice jednoduché. Stačí jen vyplnit přihlášku. My se vám poté ozveme s dalšími informacemi.

Praktické informace ve smyslu, co si vzít s sebou, příjezd / odjezd, přesný čas a místo začátku tábora apod., pošleme až závazně přihlášeným účastníkům.

Cena

Dotovaná výše účastnického poplatku je 4 600 Kč, reálná cena tábora je však několikanásobně vyšší. Pokud byste měli zájem výši poplatku ještě snížit, můžete se zkusit obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu – některé poskytují jednorázový příspěvek na dětské tábory ve výši 1 000 Kč. V případě zájmu můžeme rovněž nabídnout rozložení účastnického poplatku do více splátek.

O způsobu platby účastnického poplatku Vás budeme informovat.

Storno podmínky

Při odhlášení řádně přihlášeného dítěte do 10. 6. 2023 je storno poplatek 50 % účastnického poplatku. Po tomto datu činí storno poplatek 100 % účastnického poplatku. V případě, že se nám podaří najít náhradníka, storno poplatek nebudeme účtovat.

Doprava

Doprava na tábor je individuální. Výhodou je, že si budete moci prohlédnout budovu základny i okolí, podívat se, kde budou Vaše děti ubytovány, seznámit se osobně s hlavním vedoucím, zdravotnicí i ostatním personálem.

Stravování

Bude zajištěno 5x denně. V případě, že Vaše dítě má nějaké specifické stravovací potřeby, nás prosím kontaktujte – domluvíme se na podrobnostech.

Táborový tým


  • Mgr. Martin Sukaný - hlavní vedoucí tábora.

  • Bc. Alžběta Slámová - asistent hlavního vedoucího.

  • Mgr. Veronika Kučerová - zdravotník.

  • Ing. Miroslav Křenek, PhDr. Jakub Jeřábek, Beáta Hrušková, Gabriela Chmelková, Ondra Krejča, Viktor Hradil - programový tým

  • Mimo to na táboře budou další vedoucí, kteří se budou starat o to, abychom měli co jíst, neztratili se v lese ani na tábořišti a měli stále dobrou náladu :-).